Forskning og udvikling

AURA Rådgivning er involveret i flere forskningsprojekter på energiområdet. Målet er at skaffe ny viden om energianvendelse, som kan skabe værdi for samfundet og danske virksomheder. 

Forskning gør os til en bedre partner

De forskningsprojekter, vi deltager i, er praktisk orienterede og handler om at skubbe på udviklingen, så samfundet og erhvervslivet hurtigere kan få glæde af "lige-om-hjørnet"-teknologier.

Læs mere om alle vores forsknings- og udviklingsprojekter nedenfor.

Dybe energirenoveringer af bygninger i ejer/lejer miljø

Gennemgribende energirenovering af en ejendom, hvor ejer og lejer ikke er en og samme beslutningstager, har svære vilkår. Projektet har til formål at fremme energirenoveringer af den...   Læs mere

Energioptimering af hydraulik

Projektet arbejder med at udvikle et koncept for optimering af hydrauliksystemer. Der arbejdes med de nyeste teknologier inden for komponenter, og reguleringen tager udgangspunkt i en...   Læs mere

Energinøgletal for energieffektivitet og energifleksibilitet

De energinøgletal, der anvendes i langt størstedelen af danske industrivirksomheder, er på et så overordnet niveau, at de ikke giver mulighed for at følge energiforbruget tilstrækkeligt præcist.   Læs mere

RESPOND

Mere og mere strøm kommer fra solceller og vindmøller. Det betyder, at produktion af strøm, i modsætning til tidligere, ikke altid følger forbruget. Det bliver deraf vigtigt at tilrette forbruget efter...   Læs mere

Værktøj til systemoptimering

Ved at dimensionere elmotordrevne maskinsystemer rigtigt fra start - rigtige valg og sammensætning af komponenter, kan man opnå betragtelige energibesparelsespotentialer.   Læs mere

STEAM-UP

Der er store potentialer for energieffektiviseringsmuligheder ved reduktion af damp og substitution af damp. I projektet tages der udgangspunkt i virksomhedernes behov for damp og hele   Læs mere

Optimering af trykluftsystemer

Der er betragtelige effektiviseringsmuligheder i trykluftsystemer. Besparelserne identificeres gennem en behovsdrevet tilgang understøttet af grundige måleprogrammer,   Læs mere

Automatisk datagenkendelse og informationsfeedback til SMV

Projektet ”Automatisk datagenkendelse og informationsfeedback til SMV” arbejder med udvikling af algoritmer, som automatisk analyserer timeaflæste elforbrugsmålere og samkører disse data...   Læs mere

Smart teknologi hjælper butikker med at styre elforbruget

AURA Rådgivning deltager i et forskningsprojekt, som skal kortlægge og undersøge mulighederne for at byggemarkeder, indkøbscentre og supermarkeder kan nedsætte deres strømforbrug,   Læs mere

Behovsbaseret boligventilation

I forskningsprojektet ”Behovsbaseret boligventilation med fugtstyring” har beboere i Brabrand Boligforening testet en ny type ventilationssystem. Ventilationssystemet er demonstreret...   Læs mere

Vil du vide mere?

Nanna Ravnsborg

Afdelingschef

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*