Automatisk og skræddersyet energirapportering

Omegas automatiske rapporteringsmodul er opbygget ud fra Microsoft Excel. Energirapporterne kan skræddersyes til et hvert behov.

CASE: Skanderborg Kommune

Nedenfor ses et eksempel på en energiovervågningsrapport for Skanderborg Kommune. Rapporten er udarbejdet til de 19 største skoler i kommunen og sendes automatisk til skolernes institutionsledere én gang månedligt.

Rapporten indeholder institutionernes økonomiske tildeling til el og varme, hvoraf de ved hjælp af automatisk dataopsamling løbende bliver gjort opmærksomme på deres forbrug.

For skolerne har det medført en øget bevågenhed af deres energiforbrug samt muligheden for at reagere på uhensigtsmæssige forbrugsmønstre ved hjælp af realtidsdata.

Hent og print eksempel på energiovervågningsrapport

Jacob Fischer

Kontakt

Jacob Fischer

Energirådgiver