Energioptimering sparer CO2 i din virksomhed


Har din virksomhed et mål om at reducere CO2 eller måske endda blive CO2 neutral?

Energibesparelser er den mest effektive vej til CO2 reduktioner i virksomheden. Tag os med ombord – så sørger vi for, at jeres målsætning og ambitioner omsættes til reelle CO2 reduktioner og en bedre energiøkonomi.

Bestil opringning - så hjælper vi din virksomhed

Kontakt os

Vores erfarne energirådgivere står klar til at hjælpe dig videre

energioptimering@aura.dk
87 92 55 85

Sådan arbejder vi med energioptimering i din virksomhed

AURA Energioptimering består af 6 trin, der leder til energibesparelser, COreduktion og bedre energiøkonomi. Vi hjælper din virksomhed gennem hele processen.


Lad os skræddersy en løsning, der matcher jeres behov. Kontakt os - så hjælper vi også din virksomhed.

 

Vi kan også hjælpe med

Energistyring

Brug energi- og miljødata intelligent, så I mærker det på bundlinjen.

Læs mere

Energi- & miljøledelse

Udvikling og implementering af ledelsessystemer indenfor energi og miljø.

Læs mere

Energisyn

Opfyld det lovpligtige energisyn og oplev en optimeret energiøkonomi.

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Få hjælp til beregning, ansøgning og dokumentation.

Læs mere

Bygherrerådgivning & commissioning

Vi sikrer, at dine energiprojekter kommer godt i mål og lever op til alle krav.

Læs mere

Grøn
forretningsmodel

Reducer virksomheds CO2 aftryk gennem en rentabel grøn forretningsmodel.

Læs mere

Adfærdskampagner

Energirigtig adfærd i hele virksomheden giver en langt bedre driftsøkonomi.

Læs mere

Udvalgte cases

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op

Energioptimering af virksomheden giver energibesparelser

Når vi samarbejder med en virksomhed om energioptimering, sker det altid gennem en tæt dialog. Vi sætter os ind i energiforholdene i din virksomhed og på basis af en grundig energiscreening udarbejder vi et beslutningsgrundlag, som du kan anvende til at træffe beslutninger om optimering af virksomhedens energiforbrug.

Vi tager udgangspunkt i både processer og virksomheden som helhed afhængig af dine ønsker. Vi arbejder efter en struktureret tilgang:

  1. Kortlæg energiforbruget: Få et dybdegående indblik i, hvor din virksomhed bruger energi – og hvor meget I bruger til de forskellige områder, f.eks. rumvarme, belysning, pumper, ventilation mm. Måske har I allerede en formodning om, hvor I bruger meget energi, men en struktureret kortlægning giver syn for sagen. Vi baserer kortlægning på data – fra jeres egne systemer, forsyningsselskaber, klimadata og eventuelt spotmålinger i virksomheden.
  2. Find forbedringsforslag, der gør en forskel: Med udgangspunkt i kortlægningen, finder vi forbedringspotentialer. Vi hjælper jer med at prioritere mulige energiprojekter, så I får et roadmap for indsatsen. Hvornår skal I gøre hvad? Er der afhængigheder mellem projekterne? Hvor er de lavthængende frugter? Træk på vores erfaring, så I undgår faldgruberne på jeres vej mod energieffektivitet og CO2 neutralitet.
  3. Få styr på økonomien i projekterne: Vi beregner, hvad det koster at gennemføre de enkelte projekter og hvad I kommer til at tjene på det. Kort sagt får I indblik i, hvilke projekter der ender med at være en god forretning. Det er altid en god ide at udarbejde en egentlig business case ved større energiprojekter. Den skal både indeholde tekniske og økonomiske forhold samt fastlægge, hvordan besparelserne verificeres.
  4. Søg om tilskud: Vi hjælper jer med at ansøge om energitilskud, hvis det er muligt.
  5. Gennemfør projekter: Projekterne kan være alt fra korte, relativt simple forløb som udskiftning af belysning til store, komplicerede projekter, der kræver en høj grad af koordinering. Vi kan være projektledere på implementering af de forskellige energiprojekter eller I kan vælge selv at stå for denne del. Vi anbefaler altid at inddrage medarbejderne for at opnå ejerskab over forandringerne. Vi kan supplere med adfærdsdesign og kampagner, der sikrer gode energivaner blandt medarbejderne.
  6. Mål resultaterne: Vi sørger for at følge op og dokumentere resultaterne. Det kan for eksempel være gennem før- og eftermålinger og andre former for data, der kan verificere, at de opsatte målsætninger for energiprojektet er indfriet. Derudover arbejder vi med løbende overvågning, så du får data, der kan sikre kontinuerligt fokus og fremdrift.

Effektiv anvendelse af energi giver effektiv produktion

Et bedre overblik over virksomhedens energiforbrug giver samtidig indsigt i processer og produktionen. Det kan være med til etablere fundamentet for en mere effektiv produktion.
Gennemførsel af energiprojekter kan også være med at opgradere virksomhedens udstyr, maskiner og hardware. Det fører i sidste ende til mindre udgifter til vedligehold.

Bedre energiøkonomi

Et samarbejde med os om energioptimering giver et solidt beslutningsgrundlag for, hvor det kan betale sig at optimere virksomhedens energiforbrug. Realisering af energipotentialerne vil mindske virksomhedens spild og reducere de løbende omkostninger til energi. Med andre ord får din virksomhed en klart forbedret energiøkonomi.

Energirigtig adfærd fører til energibesparelser

Endelig er der hele den menneskelige faktor i virksomheden. Når du optimerer energiforbruget i din virksomhed, kan det også forbedre arbejdsmiljøet. Det kan for eksempel være, at medarbejderne tidligere har oplevet svingende temperaturer, dårlig luft og dårligt indeklima i bygninger. Energieffektivisering og energiprojekter kan afhjælpe nogle af disse problemer.

Inddrager du medarbejderne i energiprojekterne, vil du også opleve et større engagement og arbejdsglæde hos medarbejdere. Det skaber stolthed internt at gøre en forskel for klimaet og virksomhedens resultat.

Det er vigtigt at arbejde med adfærd i forbindelse med energioptimering. Energioptimering er nemlig også forandringer – så ofte drejer det sig om daglige vaner, der skal ændres, så de bliver mere energirigtige. Vi kan hjælpe med at designe den ønskede adfærd og gennemføre adfærdskampagner.

Nysgerrig på, hvad din virksomhed kan gøre?

Kontakt os ganske uforpligtende for en snak om energiforbruget i din virksomhed. Vi kan skræddersy en løsning, som passer til netop dig.
energioptimering@aura.dk
87 92 55 85