Vælg jeres el-aftale

Hos AURA El-handel kan du få billig strøm uden binding og skjulte gebyrer. Vælg den elaftale, der passer til dig - og 3 minutter senere er du kunde hos AURA.

Det er helt gratis at skifte til AURA.

Nedenstående priser er den rene elpris, Det er den pris, du betaler for din strøm til AURA El-handel. Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter, som ca. udgør 1,30 kr./kWh ekskl. moms, som vi viderefakturerer uden tillæg. Læs også: Hvad består din elpris af

Vi har forsøgt at vise den rene elpris, der gælder i dit område.
Tast din adresse, og se de aktuelle elpriser på den adresse, du vil have leveret strøm til.

Vælg dansk vindstrøm

Vælg AURA Vind som tillæg til vores produkter, så køber vi strøm produceret på danske vindmøller, der dækker din husstands elforbrug.

Ved et årligt forbrug på fx 4000 kWh bliver det kun 5,20 kr. ekstra pr. måned.

AURA Intro
22,5
øre/kWh

Velkomsttilbud til nye kunder – en elaftale baseret på dansk vindstrøm

Periode: 01.08.2019-31.01.2020.
I hele aftalens periode får I strøm produceret på danske vindmøller svarende til virksomhedens el-forbrug, uden at det koster jer ekstra.

Har I brug for at få strøm før startdatoen for kampagneperioden, så får I samme produkt indtil perioden for AURA Intro begynder, som I vælger at fortsætte med efter introperiodens udløb.

Aftalen kan efter bindingsperioden opsiges med en måneds varsel til udgangen af måned.

BEMÆRK: Virksomheden må ikke have været elhandelskunde hos AURA El-handel inden for de seneste 8 måneder og have et årsforbrug på over 50.000 kWh.
AURA Intro kan ikke bestilles til byggeri. Her skal I vælge produkt AURA Byggestrøm.

Prisforklaring:
Til prisen kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.
I betaler ikke abonnement i hele introduktionsperioden. Herefter er der et årligt abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.
AURA FællesEl
42,35
øre/kWh

Støt en forening med 2 øre for hver kWh I bruger, uden det koster ekstra

Jo flere der vælger at støtte en forening med AURA FællesEl, jo mere tilskud modtager foreningen.

Virksomheder med et max. årsforbrug på 100.000 kWh kan også vælge at støtte en forening. I behøver ikke være medlem af en forening.

Prisforklaring:
Priserne på AURA FællesEl følger elmarkedet og reguleres hvert kvartal. Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.

Alle bestillinger på el tillægges et årlig abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.
AURA Byggestrøm
33,25
øre/kWh

Når I skal have opsat en midlertidig måler til byggeprojekter

Byggeri giver et atypisk elforbrug, og her er det økonomisk en fordel at vælge et elprodukt, som følger bevægelserne i elmarkedet måned for måned.

Byggestrøm kan anvendes i max 12 måneder, herefter overgår I til det produkt, I vælger i bestillingen. I tager en lidt større risiko, men historisk set har det givet den laveste pris.

Prisforklaring:
El-prisen på AURA Byggestrøm reguleres hver måned og har et tillæg på 5,3 øre/kWh til den gennemsnitlige spotpris på elbørsen. Det lavere tillæg gør AURA Byggestrøm til et attraktivt valg, når I skal have opsat en midlertidig måler i forbindelse med om-, til- og nybyg.

Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.

Alle bestillinger på el tillægges et årlig abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.
AURA FastEl
42,85
øre/kWh

Køb AURA FastEl, hvis I vil have en stabil og konkurrencedygtig elpris

Med AURA FastEl reguleres elprisen hvert kvartal, det vil sige, at I er sikret samme faste pris i et kvartal ad gangen. Men samtidig følger I bevægelserne i elmarkedet og kan få gavn af udsvingene.

Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Prisforklaring:
Prisen findes og beregnes via Elbørsen (www.nordpoolspot.com).
Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.

Alle bestillinger på el tillægges et årlig abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.
AURA Fast 2019
43,99
øre/kWh

Med AURA Fast 2019 får I en fast elpris og undgår svingninger på elprisen

Periode: 01.08.2019-31.12.2019.

Med AURA Fast 2019 kender I udgiften til el i hele leveringsperioden. Virksomheden får en fast pris, der gælder for hele den aftalte periode. Det betyder, at I undgår svingninger i elprisen i den fastsatte periode.
Aftalen kan efter bindingsperioden opsiges med en måneds varsel til udgangen af måned.

Prisforklaring:
AURA Fast 2019 er baseret på en fast elpris, der er fast i hele den aftalt periode frem til 31.12.2019. Prisen er konkurrencedygtig og altid prissat ift. markedsniveauet. Prisen findes og beregnes via Elbørsen (www.nordpoolspot.com

Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.

Alle bestillinger på el tillægges et årlig abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.
AURA Variabel
31,85
øre/kWh

Køb AURA Variabel, når I vil betale den reelle elpris på månedsbasis

Med AURA Variabel følger virksomheden bevægelserne i elmarkedet. Derved får I en gennemskuelig elpris, hvor jeres pris beregnes hver måned og afregnes til den gennemsnitlige spotpris på elbørsen.

I skal minimum have et et årligt elforbrug på 15.000 kWh, for at vælge AURA Variabel og I må ikke være timeafregnede.

Aftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Prisforklaring:
Med AURA Variabel kender I ikke jeres endelige elpris, da den skifter hver måned. I tager en lidt større risiko, men historisk set har det givet den laveste pris.

Prisen findes og beregnes via den nordiske Elbørs (www.nordpoolspot.com) + et tillæg på 3,9 øre/kWh. Har I en flex/time måler, findes og beregnes elprisen til en vægtet spotpris på Nordpool + et handelstillæg på 3,9 øre/kWh.
Dertil kommer tariffer, PSO og afgifter som ca. udgør 1,30 kr./kWh, som vi viderefakturerer uden tillæg.

Alle bestillinger på el tillægges et årlig abonnement på 200 kr.
Alle priserne er ekskl. moms.