FAQ til regler for solcelleejere

Find svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med de nye betalingsregler for solcelleejere. Bemærk, at de nævnte priser gælder for AURA Energis forsyningsområde. Bor du i et andet netområde, kan du kontakte dit netselskab, og forhører dig om priserne i dit område.

Der er 3 nye poster til betaling på din regning:

  • Nettarif af den strøm, som du får leveret til din bolig fra nettet
  • Et årligt abonnement til administration af din solcelleinstallation
  • En årlig rådighedstarif

Kontakte dit netselskab, og forhør dig om priserne.

Elnetselskaberne har tidligere givet solcelleejere rabat på nettariffen for at støtte op om den grønne omstilling. Energitilsynet har vurderet, at den rabat er ulovlig. Ifølge elforsyningsloven skal alle elkunder betale for de omkostninger, der er ved at bruge elnettet.
Energitilsynet mener ikke, at dette bliver overholdt, når solcelleejere får rabat.
Vi er derfor blev pålagt at fjerne rabatten.

Rådighedstariffen dækker omkostningerne til sørge for, at du har nettet til rådighed på de tidspunkter, hvor du ikke selv producerer strøm. Om vinteren producerer dit anlæg ikke meget strøm, men da har du mest brug for strøm til lys og opvarmning.
Kontakte dit netselskab, og forhør dig om priserne.

Nej, omkostningerne til at drive elnettet er faste. Elnettet er dimensioneret, så der er strøm til alle kunder på den mørkeste, koldeste time på året, hvor der bliver brugt mest strøm. Behovet er derfor uændret, om man har solceller eller ej.

Det er svært at sige noget generelt om, hvor meget elregningen vil stige efter den 1. april 2016. Det afhænger af, hvor meget solcelleanlægget producerer på et år, og hvilken afregningsgruppe dit solcelleanlæg afregnes efter.

Gruppe 6
En solcelleejer i gruppe 6 – også kaldet den gamle ordning - skal betale rådighedsbetaling, men får et billigere abonnement. For at finde ud af, hvor meget du kan forvente at betale i nettarif, skal du bruge din årsopgørelse. Her kan du se, hvor meget strøm du har hentet ned fra elnettet, og hvor meget du har sendt ud i elnettet. Det forbrug som er et positivt tal på regningen, er den strøm, du har hentet fra nettet. Tager du det antal kWh, og ganger med nettariffen (som du kan få oplyst hos dit lokale netselskab), får du det beløb, du kan forventet at betale i nettarif efter de nye regler. Du vil dog opleve variationer fra år til år afhængigt af, hvor meget strøm solcellerne producerer.

Andre afregningsgrupper
Hvis du har købt dit solcelleanlæg efter 20. november 2012, bliver du afregnet efter en anden afregningsgruppe. Du skal betale rådighedsbetaling, og du får et billigere abonnement.

Ja, men du skal stadig kun betale elafgift og PSO-afgift af den strøm, du køber fra elnettet, når den strøm du leverer til elnettet er fratrukket.

Nej. Elnetselskaberne får ikke flere indtægter. De nye regler betyder, at naboer, der ikke har solceller, ikke længere solidarisk skal betale ekstra for de omkostninger til elnettet, som solcelleejerne tidligere har fået rabat på. Den samlede indtægt for elnetselskaberne er derfor den samme.

Elnetselskaberne bliver reguleret af Energitilsynet, som bestemmer hvor stor en indtægt selskaberne må have.

Din strøm bliver ikke gemt i el-nettet. Når du har en overskudsproduktion om sommeren, bliver den brugt at andre el-forbrugere i dit område. Den strøm du bruger om vinteren er ikke den, som dit eget solcelleanlæg har produceret.

Reglerne trådte i kraft den 1. april 2016.