Fejlmeld gadelys

Du kan indberette fejl på gadelys i Odder, Norddjurs og Syddjurs kommuner ved at klikke på linket herunder.

OBS: Drejer din fejlmelding sig om fejl på signalanlæg i Norddjurs kommune, skal du melde fejlen til Swarco. Klik her for kontaktinfo

Du kan også sende os en email på fejlmeld.gadelys@aura.dk eller ringe til os på 87 92 55 11. Så sørger vi for, at der kommer lys i pæren igen.

Ved hastesager: ring 87­ 92 55 11

  • Væltede vejbelysningsmaster, som er til fare for omgivelserne
  • Løse master, som er i fare for at vælte
  • Synlige kabler, hvor der er fare for berøring af spændingsførende dele
  • Løse armaturer, der er til fare for at falde af masterne
  • Manglende vejbelysning i hele rundkørsler eller trafikerede kryds
  • Manglende vejbelysning på længere strækninger af trafikerede veje
  • OBS: Du kan ikke sende SMS til ovenstående telefonnummer