Fejlmeld gadelys i Silkeborg Kommune

Hvis du som borger i Silkeborg Kommune oplever fejl ved den kommunale vejbelysning, kan du fejlmelde det på de følgende måder.

1. "GIV ET PRAJ" app

Download GIV ET PRAJ app’en fra din foretrukne app store og brug denne app til at fejlmelde den kommunale vejbelysning i Silkeborg Kommune.

Når du har hentet app'en, guider den dig til at melde fejlen.

NB: Via denne app er det også muligt at melde andre ting ind til Silkeborg Kommune

2. Driftweb hjemmeside

Rapporter fejlen via Driftwebs hjemmeside.

3. Telefonisk

Ring til os på 87 92 55 11 og så hjælper vi dig med at lave fejlmeldingen.

Hastesager

  • Væltede vejbelysningsmaster, som er til fare for omgivelserne
  • Løse master, som er i fare for at vælte
  • Synlige kabler, hvor der er fare for berøring af spændingsførende dele
  • Løse armaturer, der er til fare for at falde af masterne
  • Manglende vejbelysning i hele rundkørsler eller trafikerede kryds
  • Manglende vejbelysning på længere strækninger af trafikerede veje

Kontakt ved hastesager:
87­ 92 55 11