Fejlmeld gadelys i Odder Kommune

Her kan du indberette fejl på gadelys i Odder Kommune.

Du kan melde fejl på følgende måder:

1. Meld fejl online

Du kan melde fejl via vores online formular her.

2. Meld fejl via mail eller telefon

Skriv til os på fejlmeld.gadelys@aura.dk eller ring til os på 87 92 55 11. Så hjælper vi dig med at lave fejlmeldingen.

Bemærk venligst, at I Odder Kommune er der natslukning af hver anden gadelyslampe mellem kl. 22:00 - 06:00.

Her kan du se, om der allerede er meldt fejl i den kommunale belysning i Odder og Syddjurs kommune.

Hastesager

  • Væltede vejbelysningsmaster, som er til fare for omgivelserne
  • Løse master, som er i fare for at vælte
  • Synlige kabler, hvor der er fare for berøring af spændingsførende dele
  • Løse armaturer, der er til fare for at falde af masterne
  • Manglende vejbelysning i hele rundkørsler eller trafikerede kryds
  • Manglende vejbelysning på længere strækninger af trafikerede veje

Kontakt ved hastesager:
87­ 92 55 11