Meld fejl på gadelys i Billund Kommune

Du kan melde fejl i den kommunale vejbelysning i Billund Kommune på de følgende måder:

1. Meld fejl i app'en "Billund Gadelys"

Download Billund Gadelys app’en fra din foretrukne app store og brug denne app til at fejlmelde den kommunale vejbelysning i Billund Kommune.

Når du har hentet app'en, guider den dig til at melde fejlen.

Find og læs mere om app'en her (åbner i nyt vindue)

2. Med fejl via Billund Kommunes hjemmeside

Rapporter fejlen via Billund Kommunes hjemmeside.

3. Meld fejl via mail eller telefon

Skriv til os på fejlmeld.gadelys@aura.dk eller ring til os på 87 92 55 11. Så hjælper vi dig med at lave fejlmeldingen.

Ved hastesager: ring 87­ 92 55 11

  • Væltede vejbelysningsmaster, som er til fare for omgivelserne
  • Løse master, som er i fare for at vælte
  • Synlige kabler, hvor der er fare for berøring af spændingsførende dele
  • Løse armaturer, der er til fare for at falde af masterne
  • Manglende vejbelysning i hele rundkørsler eller trafikerede kryds
  • Manglende vejbelysning på længere strækninger af trafikerede veje
  • OBS: Du kan ikke sende SMS til ovenstående telefonnummer