Ny el-installation til byggeprojekter

AURA Installation kan stille med det nødvendige mandskab og den nødvendige tekniske viden til at løfte enhver el- eller kablingsopgave. Gennem årene har vi været med til at realisere store el- og kablingsopgaver i en række markante og spændende byggerier for både virksomheder, institutioner og kommuner.

Mere end 100 års erfaring

Vi dækker bredt som samarbejdspartner. Eksempelvis ved at deltage i projekteringen, yde rådgivning og stå for den praktiske realisering eller nøjes med at være den udførende kraft.

Med 100 års erfaring i ryggen er AURA Installation et kompetent og trygt valg.

AURA Installation tilbyder projektering, rådgivning og entrepriser

Vi udfører alt fra installation i om- og nybyggeri og almindelig service til specialløsninger inden for styring og intelligente installationer. Vi kommer bl.a. med:

  • Forslag til ledningsnet og placering af stik
  • Vi sørger for godkendelse fra brandmyndigheder
  • Vi sikrer, at hele installationen overholder de lovmæssige krav

Få energirigtig belysning og spar penge

Vi rådgiver ligeledes om belysning og besparelsespotentiale ved at skifte til for eksempel LED-belysning. Vi har stor erfaring i at projektere og opsætte belysning, og vi arbejder sammen med førende fabrikanter på området.

Skal vi samarbejde? 

Vi er gerne med helt fra byggeprojektets start. Dermed kan vi være med til at sætte rammerne for byggeriets endelige udformning og yde vores kunder den bedste rådgivning omkring de relevante el-installationer.

Hos AURA Installation er et fornuftigt samarbejde og en tæt dialog med enten bygherre eller arkitekt en helt basal forudsætning for at gennemføre projekteringen, så de fastsatte mål for kvalitet, tid og økonomi overholdes.

Thomas Vraa Baimler

Kontakt

Thomas Vraa Baimler

Afdelingschef

Læs hvordan vi har hjulpet andre virksomheder

”Nye lyskilder nedbringer Dansk Supermarkeds elregning med 9 mio. kr.”

Dansk Supermarked har sat fokus på lyskildernes store elforbrug. De har hyret AURA Installation til at installere en billigere løsning.

Udfordring: Det er dyrt at oplyse en hel butik. For slet ikke at tale om, hvad det koster, når man har mange hundrede butikker.

Læs mere

Løsning: Dansk Supermarked har sat AURA Installation til at udskifte de gamle lysstofrør i alle landets Føtex-, Bilka- og Nettobutikker. Tre hold, bestående af to mand, kører rundt i landet og skifter lysstofrør ud med en helt ny LED-løsning fra Philips.

Resultat: På belysningen alene sparer Dansk Supermarked 4,1 millioner kroner og forventer med en udskiftning af grundbelysningen, at kunne spare yderligere 9 millioner kroner.

”Solceller giver Boligselskab økonomisk besparelse og miljøvenlig profil”

AAB Skive er det første boligselskab til at lægge solceller på så stort et areal, som der er tale om på Plejehjemmet Gammelgård. AURA Installation har monteret 800 kvadratmeter solceller fordelt på fire tage.

Udfordring: Plejehjemmet Gammelgård har et stort strømforbrug grundet elevatorer, hjælpemidler og lamper i bygningen. AAB Skive ønsker en økonomisk gevinst ved at skifte noget af den dyre elregning ud med solceller og samtidig støtte op om Skive Kommunes grønne profil.

Læs mere

Løsning: AURA Installation har monteret 800 kvadratmeter solceller på Plejehjemmet Gammelgård. Ved at få anlagt solceller kan beboerne på plejehjemmet se frem til besparelser på huslejen efter 7-8 år, hvor solcellerne har betalt sig selv hjem.

Resultat: AAB Skive får en økonomisk besparelse og støtter op om Skive Kommunes grønne profil.

”Intelligente pumpestationer sparer Århus Vand for 30 mio. kr. om året”

I 2006 var der 17 renseanlæg i Aarhus Kommune. Det langsigtede mål er, at der kun skal være to store anlæg i Aarhus. Første skridt har været at nedlægge fem renseanlæg og erstatte dem med pumpestationer, som AURA Installation har installeret.

Udfordring: Der er store omkostninger ved at have renseanlæg spredt ud over kommunen og store besparelser ved at centralisere dem.

Læs mere

Løsning: Aarhus Vand er i gang med at nedlægge renseanlæg rundt om i kommunen og erstatte dem med pumpestationer.
AURA Installation er med i projektstyringen og står for de intelligente systemer, der styrer pumperne, så de kan stå ubemandede hen.

Resultat: Det er beregnet, at der kan spares omkring 30 mio. i årlige udgifter i forhold til udgangspunktet. Der kan spares ressourcer både i vedligehold og drift af anlæggene. Desuden er det mere effektivt at indføre den nyeste og mest miljørigtige teknologi på få store anlæg frem for på mange små.

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*