Intelligente pumpestationer sparer Aarhus Vand for 30 mio. kr. om året

I 2006 var der 17 renseanlæg i Aarhus Kommune. Det langsigtede mål er, at der kun skal være to store anlæg i Aarhus, fordi der er store omkostninger ved at have renseanlæg spredt ud over kommunen og store besparelser ved at centralisere dem. Første skridt har været at nedlægge fem renseanlæg og erstatte dem med pumpestationer, som AURA Installation har installeret.

Intelligente pumpesystemer giver besparelser

AURA Installation har været med i projektstyringen og står for de intelligente systemer, der styrer pumperne, så de kan stå ubemandede hen.

Beregninger viste, at der kunne spares omkring 30 mio. i årlige udgifter i forhold til udgangspunktet. Der kan både spares ressourcer på vedligehold og drift af anlæggene. Desuden er det mere effektivt at installere moderne og miljørigtige teknologi på få store anlæg frem for på mange små.

Læs mere om intelligent styring og automation

 

Projekt Projektstyring og centralisering af renseanlæg i Aarhus Kommune
Bygherre Aarhus Vand
El-Installatør AURA Installation
Projektleder Kim Raun
Resultat Besparelse på ca. 30 mio. i årlige udgifter på drift og vedligehold
Kim Raun

Kontakt

Kim Raun

Projektleder

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*