Adgang til DataHub

DataHub er en samlet eldatabase over alle danske elkunder. I DataHub kan I få adgang til information om jeres elforbrug og de aftaler, I har med danske elleverandører.

Sådan logger I på DataHub

Første gang I logger på DataHub, skal vi have registreret oplysninger omkring jeres elmåler. Det gør I ved indtaste jeres aftagenummer og webadgangskode.

Hvor finder vi vores aftagenummer?

Aftagernummeret består af tallene 5713131 + jeres installationsnummer, som I finder på jeres elregning.

Hvor finder vi vores webkode?

Webadgangskoden er en tilfældig tal og bogstavkombination, der genereres til jer, når I bliver kunde hos jeres elleverandør - fx ayBn87G0. Den finder I ligeledes på jeres elregning.

Finder I ikke webadgangskoden på jeres regning, så kontakt kundeservice på  87 92 55 44, så hjælper de jer videre.

Gå til DataHub og se jeres elforbrug og elaftaler

FAKTA:

DataHub er et register, der samler alle danske elkunders informationer såsom kundenavn, aftagenummer, leverandørforhold og elforbrug et centralt sted. Alle elselskaber er forpligtede til at stille adgangen til rådighed for deres kunder.

DataHub administreres af det statslige selskab Energinet.dk, som også har ansvaret for, at persondatalovens bestemmelser bliver overholdt.