Brug strømmen, når den er billig og grøn

Se, hvad strømmen koster time for time for vores elprodukt AURA FlexEl. Du får også et overblik over, hvor grøn strømmen er den enkelte time.

Med AURA FlexEl betaler du for dit strømforbrug time for time. Derfor er det smart at kende den aktuelle pris, så du kan bruge strømmen, når den er billigst.

Tip: Brug graferne til at planlægge dit forbrug, så du sætter vasken i gang eller oplader elbilen, når strømmen er billig og/eller grøn.

Bestil AURA FlexEl

Forstå graferne

Elpris

Grafen viser elprisen på AURA FlexEl time for time.

Prisen følger udviklingen på den nordiske elbørs Nordpool. Børsprisen svinger konstant afhængigt af udbud og efterspørgsel, og det kan endda ske, at den er negativ. Oveni elprisen kommer der altid obligatoriske nettariffer og afgifter. Nettariffen kan være den samme døgnet rundt eller højere i nogle perioder – det afhænger af dit netselskab.

CO2 aftryk

Den nederste graf viser CO2-aftrykket fra produktionen af strøm. Jo lavere søjlen er i en given time, jo mere klimavenlig er strømmen.

Strøm produceres på basis af fossile brændsler eller vedvarende energikilder som sol og vind. CO2-intensiteten er beregnet på baggrund af det lokale produktionsmiks samt import og eksport til de omkringliggende markedsområder. Læs mere om metoden her.

Timepriser for det næste døgn er tilgængelige senest kl. 15 hver dag.

Flexafregning er timeafregning af dit elforbrug. Det betyder, at dit strømforbrug registreres time for time. Ved udgangen af 2020 skal alle elkunder i Danmark kunne afregnes fleksibelt time for time.

Med flexafregning får du mulighed for at betale det, din strøm koster i den time, du bruger den - med et flex produkt. Flexafregning giver derfor et økonomisk incitament til at bruge strømmen, når den er billigst.

Ja, vi tilbyder AURA FlexEl med timepriser til alle kunder.

For at du kan blive afregnet på timebasis, kræver det dog, at du har en fjernaflæst elmåler og at dit netselskab er skiftet til flexafregning.

Strømmen er ofte billigere om natten, da efterspørgslen ikke er så høj. Hvis du gerne vil spare penge ved at bruge strøm om natten, skal følgende forhold være på plads:

 1. Du skal flytte dit strømforbrug til om natten
 2. Dit elnetselskab skal via din fjernaflæste elmåler kunne rapportere dit elforbrug time for time. Dette gælder for rigtig mange danske elkunder allerede og de sidste skal være flexafregnede inden udgangen af 2020.
 3. Du skal have et fleksibelt elprodukt fra din el-leverandør - som AURA FlexEl.

Hvis du ikke ønsker at følge prisen på elmarkedet op og ned, kan du vælge en elaftale med en fast pris.
AURA FastEl giver dig en fast og stabil pris, der ændres hvert kvartal. Det giver tryghed i budgettet.
Få en fast elpris med AURA FastEl

Du kan ændre dine vaner, så du bruger strømmen, når den er billigst. Brug grafen til at se priserne for de næste 24 timer og planlæg dit strømforbrug efter det. Det kunne f.eks. være:

 1. Sæt opvaskemaskinen i gang, når du går i seng, eller programmér den til at starte om natten.
 2. Start tøjvasken om natten eller når strømmen er billigst henover døgnet.
 3. Oplad elbilen henover natten.

Nej. Det er kun den gennemsnitlige elpris for regningsperioden, der fremgår af din elregning. Din gennemsnitlige elpris er beregnet ud fra dit forbrug og den tilhørende timepris.

Ja, det sker faktisk i enkelte timer, at elprisen er negativ. Så fratrækker vi naturligvis beløbet på din næste regning.

Vær opmærksom på, at du fortsat skal betale for transport og afgifter til dit netselskab og staten, så din samlede elpris vil derfor ikke være negativ.

Ja, du kan nemt tilføje denne side som genvej på din mobil. Så har du altid elprisen lige ved hånden.

iPhone:

 • Tryk på delings-ikonet nederst. Det er en firkant med en pil, der peger op.
 • Scroll ned og vælg "Føj til hjemmeskærm".
 • Tryk på "Tilføj" øverst til højre.

 

Android:

 • Tryk på knappen Indstillinger på telefonen for at få åbnet en menu.
 • Tryk på Tilføj genvej. Benytter du en anden browser end den medfølgende, kan det foregå lidt anderledes.