Betingelser for ansøgninger til AURA Energis corona-hjælpepakke

Følgende betingelser skal være opfyldte for at komme i betragtning til at modtage støtte fra AURA Energis Corona-hjælpepakke:

  • Den ansøgende forening eller arrangement  skal høre hjemme i det område, hvor AURA Energis andelshavere bor.
    Se, hvor vores andelshavere bor 
  • Foreningen eller aktiviteten skal have mistet indtægter som følge af Coroana-krisen
  • Foreningen skal kunne begrundet tabet af indtægter
  • Aldersgrænse for at ansøge er minimum 18 år
  • Vi giver ikke donationer til enkeltpersoner, politiske partier eller foreninger, samt religiøse formål

Ansøgningsfrist

Du skal ansøge senest fredag den 8. januar 2021