Søg et sponsorat hos AURA Energi

AURA Energi er en aktiv bidragsyder til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter blandt vores andelshavere. Vi arbejder hver dag for at skabe værdi for vores andelshavere og styrke fælleskabet i vores område, hvilket vi blandt andet gør gennem vores sponsorater.

Vi lægger vægt på, at vores sponsorater understøtter vores værdigrundlag, som er baseret på åbenhed, ansvarlighed og proaktivitet.

I 2019 har vi to sponsorpuljer som uddeles i maj og oktober. Lokale foreninger fra fodboldklubber til spejdere, Lions og mange andre kan søge om midler til alt fra nye trøjer, arrangementer, skilte i en hal og socialt arbejde.

Et sponsorat er også et samarbejde

Vi ser vores sponsorater, som en forretningsmæssig aftale til gavn for begge parter. Derfor lægger vi vægt på, at ansøgerne har gjort sig overvejelse om, hvor de ser et værdimæssigt match mellem AURA og deres forening, og hvilke fordele begge parter opnår gennem sponsoratet.

Som stor virksomhed bliver vi kontaktet af rigtig mange, og uanset hvor gerne vi end ville, kan vi desværre ikke tilgodese alle henvendelser.

Indsend ansøgning

Ansøgningsfrist 2019

Torsdag den 24. oktober

Ansøgningsfrister 2020

Torsdag den 28. maj

Torsdag den 22. oktober

Betingelser for at søge

Se om dit projekt eller forening opfylder betingelserne for at søge sponsorstøtte hos AURA Energi.

Læs betingelser

I 2018 støttede vi...

Se hvilke lokale foreninger som modtog et sponsorat i 2018 fra AURA Energi

Se oversigt

Sådan gør støtten gavn

Læs eksempler på, hvordan de lokale foreninger har fået glæde af sponsorstøtten fra AURA Energi

Se eksempler