AURA Energis Corona-hjælpepakke

AURA Energi har en lang tradition for at støtte det lokale foreningsliv blandt andet med AURAs Lokalværdipulje og Årets Energibombe.

Vores mission er, at vi vil understøtte og bidrage aktivt til udviklingen af det bæredygtige samfund, og det mener vi i en bred forstand. Et bæredygtigt lokalsamfund kræver et aktivt og rigt foreningsliv med værdiskabende aktiviteter.

Også i en krisesituation ønsker AURA Energi at bakke op om vores lokale foreninger. Derfor har AURAs bestyrelse helt ekstraordinært afsat 1 mio. kr. til at hjælpe foreninger og aktiviteter, der er kommet i klemme på grund af Corona-situationen.

Med Corona-hjælpepakken ønsker AURA Energi at tage et ansvar og hjælpe vores lokale foreningsliv – og dermed vores andelshavere – gennem krisen.

Håndsrækning til det lokale foreningsliv

Corona-hjælpepakken er tiltænkt foreninger og aktiviteter, som har fået vanskelige kår, som følge af Corona-krisen. Den skal hjælpe med at holde hånden under vores lokale foreninger, så de også er her på den anden side af krisen.

Det kan eksempelvis være foreninger, som har måtte aflyse arrangementer, og derfor ikke kan indsamle sponsorindtægter; foreninger, som ikke kan opkræve kontingent, fordi aktiviteter er aflyst; eller foreninger, som ikke kan sælge billetter, fordi deres aktiviteter er aflyst.

Sådan foregår det

Kriterierne for at ansøge er tabt indtjening eller mangel på indkomst. I ansøgningen om hjælp skal foreningen begrunde sit tab.

Sidste frist for ansøgning er torsdag den 4. juni 2020. Alle ansøgere får svar ca. 14 dage efter fristen.

Læs pressemeddelelsen: Coronahjælpepakke på vej fra AURA Energi

Indsend ansøgning til AURA Energis Corona-hjælpepakke

Vi gør det fordi...

Vi er bevidste om vores ståsted som andelsejet selskab, og dermed vore medansvar for det lokalsamfund, vi er en del af, og som vi er ejet af.

Vi ønsker at medvirke til at sikre et bæredygtigt samfund med et aktivt foreningsliv - ogå på den anden side af Corona-krisen.

AURAs Lokalværdipulje

To gange om året uddeler AURA Energi midler til lokale foreninger via AURAs Lokalværdipulje. Det fortsætter vi naturligvis med. 

Søg AURAs Lokalværdipulje

Betingelser for at søge hjælp

Se om din forening eller aktivitet opfylder betingelserne for at søge om hjælp fra AURA Energis Corona-hjælpepakke. 

Læs vores betingelser