Betingelser for at indstille en kandidat til AURA Energis grønne pris

Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne indstille en kandidat til AURA Energis grønne pris: 

1. Projektet skal høre hjemme eller finde sted i Østjylland.

2. Det er ikke et krav, at du selv er en del af projektet for at nominere det. 

3. Det nominerede projekt skal have fokus på bæredygtighed, grøn omstilling eller deleøkonomi. 

4. Projektet skal være realiseret eller meget tæt på at være det.

5. Du kan nominere en privatperson, en virksomhed, et startup, en NGO, en kommune, en boligorganisation, en gruppe studerende, forskere eller en uddannelsesinstitution. 

6. AURA Energi vil også selv kunne nominere projekter til AURA Energis grønne pris.