Helhed og Vækst

AURA Energis koncernstrategi hedder ”Helhed og Vækst”. Strategien er resultatet af et omfattende arbejde, siden AURA Energi blev dannet ved udgangen af maj 2014. Den afspejler, at virksomheden nu er godt rustet til at håndtere de regulatoriske forandringer og positionere sig stærkt i markedet.

AURA Energis fem strategiske fyrtårne

Fem fyrtårne

Som led i strategiplanen til og med 2020 er der defineret fem ”fyrtårne” – overordnede strategiske mål, som skal indfries, for at AURA Energi kan leve op til forventningerne for strategiperioden.

De tre første fyrtårne er eksternt rettede:

  • AURA Fiber er AURA Energis helt store vækstområde, og selskabet skal være en klar markedsleder i forsyningsområdet i 2020
  • De tidligere selskaber bag AURA Energi har altid været kendte for at yde en god kundeservice. Det ønsker AURA Energi at bygge videre på og gøre til en stærk konkurrenceparameter ved at yde branchens bedste kundeoplevelse gennem hele kundens livscyklus
  • En af de store fordele ved sammenlægningen er, at AURA Energi nu kan kombinere produkter og ydelser fra de forskellige forretningsområder. Derved får kunderne mulighed for at købe en samlet løsning.


De øvrige to fyrtårne er internt rettede:

  • Hvert enkelt forretningsområde skal drives sundt og lønsomt, så der skabes værdi for andelshaverne, medarbejderne og lokalområdet
  • AURA Energi skal hurtigst muligt agere som én samlet virksomhed med fælles værdigrundlag, kultur og processer