Valg til repræsentantskab 2016

I efteråret 2016 har vi afholdt det første repræsentantskabsvalg i AURA Energi a.m.b.a.. Den endelige valgdato var den 1. november 2016.

Repræsentantskabsvalget  2016

I alt skulle der vælges 99 repræsentanter fra 7 valgområder. Alle AURA Energis andelshavere kunne stemme til valget. I løbet af august 2016 annoncerede AURA Energi derfor i lokale medier og opfordrede andelshavere til at stille op som kandidater til AURA Energis Repræsentantskab.

Fra 30. september og  frem til 1. november 2016 kunne alle stemmeberettigede afgive deres stemme til en af de opstillede kandidater. Valget blev afgjort ved flertalsoptælling, så kandidater med flest stemmer i et valgområde blev valgt ind i det nye Repræsentantskab.

Det nye Repræsentantskab tiltrådte umiddelbart efter valget.  På et ekstraordinært møde den 5. januar 2017, valgte repræsentantskabet den nye bestyrelse på i alt 13 medlemmer og op til 6 suppleanter.

Læs mere om repræsentantskabet for AURA Energi

Se bestyrelsen for AURA Energi a.m.b.a.

Vedtægter

Som andelsselskab har vi en række vedtægter, som er gældende for ledelsen af AURA Energi a.m.b.a.

Læs de gældende vedtægter inkl. valgregulativer