Hvor meget skal der til for at ændre danskernes energivaner?

1. februar 2018

FORSKNING OG UDVIKLING: RESPOND er et nyt EU-forskningsprojekt, der skal undersøge, hvad der kræves for at mennesker i deres dagligdag er villige til at flytte en del af el- og varmeforbruget til tidspunkter af døgnet, hvor der er mere grøn strøm i nettet.  

Mere og mere strøm kommer fra solceller og vindmøller, men den udnyttes ikke optimalt. Udfordringen er at den måde som el og varme forbruges på i dag, giver spidsbelastninger i energiproduktionen, der har en negativ indvirkning på miljøet, fordi man i disse perioder er nødt til at supplere den vedvarende energi med kul og olie.

Hvis energiforbruget tilpasses produktionen, kan der hentes en stor miljømæssig gevinst.

Ensartet forbrugsmønster skyld i spidsbelastninger

Danskernes energiforbrug følger nogenlunde det samme mønster; fra lyset tændes om morgenen og mange går i bad, til der ses TV eller Netflix om aftenen inden sengetid. Derfor skal det nu undersøges, hvilke initiativer der skal til for at påvirke energivanerne i hverdagen og flytte en del af forbruget væk fra perioderne med spidsbelastning.

AURA Rådgivning er en del af den danske projektgruppe. Energirådgiver Lisbet Stryhn Rasmussen forklarer:

- I en travl hverdag kan det umiddelbart synes svært at ændre vores forbrugsmønster væsentligt, men det er måske realistisk at ændre lidt på vores rutiner i forhold til, hvornår vi sætter vasketøjet over, forbereder aftensmaden eller starter opvaskemaskinen. Det er ikke helt urealistisk at tænke sig - specielt ikke, hvis der også er en økonomisk gevinst ved at gøre det.

Aarhusiansk boligforening skal levere forbrugsdata

Den aarhusianske boligforening ALBOA er også en del af forskningsprojektet. Foreningen skal bl.a. finde de 20 almene boliger, der skal levere forbrugsdata til projektet. I boligerne bliver der installeret intelligente el- og varmemålere og smarte termostater. Og via en app kan beboerne overvåge forbruget og modtage information om fx luftfugtighed og indeklima.

- Det bliver spændende at følge, om beboerne oplever de installerede produkter som en hjælp i hverdagen. Samtidig er vi gået med i projektet for at opnå en bedre udnyttelse af afdelingens egenproduktion af solcellestrøm, da det kan give en økonomisk gevinst, der kommer beboerne til gode. Jeg glæder mig til at følge familierne på tæt hold gennem hele forløbet, siger Niels Munthe, Energiansvarlig i ALBOA.

Ud over de 20 almene boliger i Aarhus deltager også et kooperativt samfund på Aranøerne i Irland og et privat lejlighedskompleks i Madrid.

Læs mere om RESPOND

Fakta om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet RESPOND har opnået støtte fra EU på 3 mio. Euro. Den danske projektgruppe består af AURA Rådgivning, ALBOA, Aalborg Universitet (SBi) og Develco Products. Foruden Danmark, deltager forskere og data- og adfærdsspecialister fra Spanien, Irland, Tjekkiet og Serbien.