Ny organisationsstruktur i AURA Energi

Med baggrund i AURA Energis strategi for 2018-2022, Vores AURA, har koncernen pr. 1. januar 2019 gennemført en organisationsændring, som betyder en mere forenklet og fokuseret organisation.

Koncernen består nu af fire forretningsenheder under ledelse af Carsten Höegh Christiansen, der fortsat er koncernchef og administrerende direktør i AURA Energi.

  • Energi & Teknik – under ledelse af direktør Thorkild Videbæk,
  • Fiber – under ledelse af direktør Claus Frank Sørensen,
  • Netselskabet Dinel – under ledelse af direktør Erik K. Rasmussen
  • Vedvarende energi – med direkte reference til Carsten Höegh Christiansen.

Økonomidirektør Flemming Høj Hansen har ansvaret for den nye funktion, Forretningsservice, som består af økonomi, regnskab, jura, IT og Facility service. Flemming Høj Hansen er registreret direktør for serviceselskabet AURA A/S.

Kommerciel direktør Thorkild Videbæk får ansvaret for den nye forretningsenhed Energi & Teknik, som består af områderne Rådgivning, El-handel, Installation og Entreprise.

HR-afdelingen og de nye strategiske fokusområder Innovation, Strategi og Kommunikation vil få direkte reference til Carsten Höegh Christiansen.