Regler og info ved flytning

Når du flytter adresse, fortsætter din elaftale på den nye adresse, medmindre du samtidig opsiger din elaftale.

Hvem skal du melde flytning til?

Du skal huske at melde fraflytning hos din elleverandør, når du flytter. Ellers kan du risikerer at komme til at betale for den nye beboers elforbrug. Som boligejer skal du, ved indflytning i din nye bolig, huske at vælge elleverandør. Du kan sagtens vælge at flytte din eksisterende elaftale med til den nye adresse. Den mulighed fremgår i flytteformularen hos AURA El-handel.

Meld flytning her, hvis AURA El-handel er din elleverandør

Læs mere om reglerne på elmarkedet

Hvornår skal jeg melde flytning?

Når du skal melde flytning, er det er vigtigt at tidsfristerne overholdes, så du undgår unødvendige opkrævninger.

Har du AURA Elhandel som elleverandør er tidsfristerne:

Fraflytning: Senest 7 arbejdsdage før selve flyttedatoen.
Tilflytning: Senest 7 arbejdsdage efter indflytning.

Overskrider du tidsfristerne, så elleverandøren først modtager flytteoplysningerne senere, kan der opstå betalingstvist mellem fra- og tilflytter, som de to parter skal håndtere uden netselskabet eller elleverandørens deltagelse. Derudover kan du risikere at blive pålagt et ekstra flyttegebyr.

Slutopgørelse ved flytning

Når du skal flytte, laver vi en slutopgørelse for din elaftale på den adresse, du fraflytter. Den sikrer, at du ikke kan opkræves for forbrug på adressen efter slutdatoen.

Gebyr for slutopgørelse ved flytning:                   kr. 81,25


Hvad er de forskellige aktørers rolle i elmarkedet?

  • Netselskab: Står for de tekniske forhold omkring din elmåler og elnettet i et givent geografisk område. De sikrer, at nettet fungerer. Sælger ikke el.
  • Elleverandør: Et selskab, der sælger el til kunder, der her du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål til din elaftale..

Skal du flytte?

Skal du flytte, kan du melde flytning via vores flytteformularer.

Gå til meld flytning