Aflæsning af elmåler

Der er forskellige sitiationer, hvor det er relevant, at du selv aflæser din elmåler.

Når du skal flytte

Skal du flytte, er det en god ide, at aflæse din elmåler på den dag du flytter. Skriv målertallet ned, så du ved, hvad du bliver opkrævet for i din slutopgørelse for elaftalen på den adresse, du flytter fra.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du hæfter for forbruget på den adresse du fraflytter, frem til boligen er overdraget til en ny lejer eller ejer.

Så hvis du flytter fra en bolig, men den ikke overtages af en ny lejer eller ejer på flyttedagen, skal du først aflæse din måler, den dag boligen overdrages til den nye lejer eller ejer.

Du har modtaget et aflæsningskort fra dit netselskab

Har du modtaget et aflæsningskort fra dit netselskab, skal du indberette aflæsning af din elmåler hos dit eget netselskab.

Er du i tvivl om, hvilket netselskab du hører til, kan du finde en oversigt over alle netselskaber i Danmark via Dansk Energis serviceside.

Find dit netselskab

Find dit netselskab

På brancheforeningen Dansk Energis hjemmeside finder du en oversigt over alle danske elnetselskaber.

Find dit netselskab