Kortlægning af ledningsnettet

AURA Installation hjælper bl.a. vandværker, varmeværker og elselskaber med kortlægning af ledningsnettet.

En præcis optegning af ledningsnettet gør det lettere at håndtere f.eks. ledningsbrud, så selskabet kan omlægge forsyningen til mindst mulig gene for forbrugerne, indtil bruddet er repareret.

Hvad indeholder registrering af ledningsnettet?

Når AURA Installation laver registreringer af ledningsnettet, lægger vi vægt på at få så mange data om ledninger og deres placering med som muligt. Vi sørger for ensartet opmåling og registrering samt beskrivelse af ledningsdimensioner og komponentdata.  

Digitale ledningsdata kan indeholde oplysninger om

  • Dimensioner og materialer
  • Fabrikater og anlægsår
  • Tilstand og eftersyn
  • Udskiftnings år for ledninger og komponenter

I modtager data digitalt og tilgår dem via login til en hjemmeside, så det er let for jer at arbejde med i dagligdagen – både på pc, tablet og mobiltelefoner.

Digitalisering af nye og gamle ledningsdata

Ofte ligger ledningsejeren inde med gamle optegnelser i papirformat og måske også digitale data. Disse data bruger vi sammen med GPS-opmålinger af stophaner, nye opmålinger samt søgte ledninger til at danne jeres digitale ledningsdata.

  • I den digitale løsning er det muligt at tilføje dokumentation til ledningsnettet i form af billeder og tinglyste dokumenter
  • Printe og sende udsnit direkte fra kortet
  • Udarbejde en lukkeplan, som viser ventiler, der skal lukkes for samt, hvilke forbrugere det kommer til at berøre
  • Tilkøbe sms-varsling – enkelt og hurtigt besked til de berørte forbrugere
  • Tilkøbe automatiske LER besvarelser

AURA Installation tilbyder også

Lednings- og lækagesøgning

Ofte kan det være svært at finde ledningerne, hvis kortlægningen af ledningsnettet endnu er mangelfuld. Vi har udstyr, som kan identificere, hvor ledningerne er gravet ned.

Tinglysning

Gør det let for jer og lad os varetage opgaven med tinglysning af ledninger.

Kontakt os

- og få mere information