Forskning og udviklingsprojekter afsluttet i 2016

Her finder du en oversigt over forskning og udviklingsprojekter AURA Rådgivning har deltaget i, som er afsluttet i 2016.

UseITsmartly

For unge er brugen af IT en vigtig del af deres hverdagsliv, men for langt de fleste gælder, at de ikke har et miljøbevidst forhold til brugen af IT. Under projektet indsamles og...   Læs mere

Non-Energi Benefits 2

Non Energi Benefits 2 er et projektet der arbejder med at værdisætte sidegevinster ved energispareprojekter. Eksempelvis i form af bedre komfort, øget produktivitet eller bedre kvalitet,...   Læs mere

Energieffektiv helhedsløsning til sikker laboratorieventilation

Et stinkskab bruger typisk ligeså meget energi som et parcelhus. Nye målinger viser, at varme- og elforbruget i laboratorier med stinkskabe kan reduceres med hhv. 30 og 50 %.   Læs mere

Anvendelse af energieffektive lejeløsninger i industrien

I projektet undersøges fordelene ved at anvende keramiske lejer i roterende udstyr i relation til industrien. Desuden er der udviklet et værktøj til beregning af eventuelle energibesparelser.   Læs mere