Forskning og udviklingsprojekter afsluttet i 2015

Her finder du en oversigt over forskning og udviklingsprojekter AURA Rådgivning har deltaget i, som er afsluttet i 2015.

Energirenovering af parcelhuse

Et væsentligt fokus i regeringens energistrategi er at energieffektivisere eksisterende boliger. Dette projekt fokuserer på boliger, der ligger i områder med lave boligpriser og indkomster.   Læs mere

Energieffektiv mælkekøling med intelligent styring

Energieffektiv mælkekøling med intelligent styring. Formålet med projektet er at udvikle et intelligent styresystem, der kan minimere energiforbruget ved automatiske malkesystemer (AMS),...   Læs mere

Smart Grid i forklædning

Projektet vil undersøge, hvordan udvalgte Smart Grid ready-apparater i husholdningen kan skubbe til privatforbrugerens opfattelse af energiforbrug og dermed deres adfærd.   Læs mere