KLS - kvalitetsledelsessystem

Et godkendt KLS system er forudsætningen for at en virksomhed kan opnå autorisation - eller for at beholde en eksisterende autorisation.

I et tæt samarbejde med virksomheden fastlægges og udarbejdes et KLS system, som kan godkendes. Det sikrer, at virksomheden har styr på alle detaljer omkring sikkerhed, sundhed og miljø ved udførelse af arbejdet.

Systemet sikrer samtidig, at processer som f.eks. indkøb og dokumenthåndtering foregår systematisk og effektivt.

Sådan gennemføres KLS

Indsatsen koncentreres om at skabe et velfungerende KLS system, der lever op til Sikkerhedsstyrelsens regler på området. Systemet udarbejdes i et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere ved bl.a. at tage højde for

  • Specifikke vilkår som f.eks. virksomhedens størrelse og eksisterende arbejdsgange
  • Virksomhedens forretningsstrategier

Optimeret dokumentation med KLS

KLS system giver virksomheden redskaber til at dokumentere og udføre alle arbejdsgange på et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau. Gevinsten er bl.a.
•    Et effektivt system der er til at arbejde med i hverdagen
•    Et system der er skræddersyet til den enkelte virksomheds processer og forretningsmodel

Claus Götke

Vil du vide mere?

Claus Götke

Seniorrådgiver