Energiledelse reducerer energiforbruget

Energiledelse handler om at sætte en proces i gang i samarbejde med virksomhedens medarbejdere.

Målet er at udpege og kortlægge de mest oplagte muligheder for energibesparelser og iværksætte praktiske aktiviteter, som kan begrænse energiforbruget. Energiledelse bygger på ISO 50001 standarden.

Sådan gennemføres energiledelse

I første omgang udarbejdes en energipolitik i samarbejde med virksomhedens ledelse. Energipolitikken udstikker den overordnede ramme og retning for virksomhedens arbejde med energi. Derudover

  • Kortlægges virksomhedens energiforbrug
  • Defineres og prioriteres mål og handlingsplaner
  • Fastlægges energinøgletal
  • Etableres energiovervågning
  • Fastlægges retningslinjer, som sikrer, at fremtidige indkøb er energirigtige og at fremtidige projekteringer er energivenlige
  • Etableres en proces til opfølgning og evaluering af aktiviteterne på energiområdet

Energiledelse giver konkrete besparelser

Effektiviseringspotentialet udgør erfaringsmæssigt ca. 15 % af det samlede energiforbrug. Medregnes sidegevinster fra forbedret produktivitet og kvalitet, arbejdsmiljø m.v. er gevinsten langt højere.

Indsatsen giver positive resultater på mange niveauer:

  • Medarbejderne - den vigtigste kilde til effektiviseringer - får en opdateret uddannelse
  • Energibevidst indkøb og projektering sikrer øget effektivitet
  • Energi bliver et ledelsesansvar
Claus Götke

Vil du vide mere?

Claus Götke

Seniorrådgiver